منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص
سنجش امیرکبیر
منابع آزمون دکتری - منابع آزمون کارشناسی ارشد


سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی

منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم انسانی سال 96

 

علوم تربیتی

منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری روان شناسی تربیتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری آموزش عالی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مشاوره سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

روانشناسی

منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری روانشناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

کتابداری

منابع آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق عمومی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مدیریت

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کارآفرینی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری گردشگری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مالی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

حسابداری

منابع آزمون دکتری حسابداری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

باستان شناسی

منابع آزمون دکتری باستان شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

محیط زیست

منابع آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم انسانی سال 96

 

زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

جغرافیا

منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری آب و هواشناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی رفتارحرکتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

تاریخ

منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم اجتماعی

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری جمعیت شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

الهیات

منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ادیان و عرفان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کلام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فقه شافعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فلسفه

منابع آزمون دکتری فلسفه سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فلسفه منطق سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فلسفه علم سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مطالعات زنان

منابع آزمون دکتری مطالعات زنان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

معارف اسلامی

منابع آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

 


سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم پایه سال 96

 

آمار

منابع آزمون دکتری آمار سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ریاضی

منابع آزمون دکتری ریاضی محض سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ریاضی کاربردی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم دریا

منابع آزمون دکتری فیزیک دریا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی دریا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فیزیک

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فوتونیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ژئوفیزیک

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نانوشیمی

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ریززیست فناوری

منابع آزمون دکتری ریززیست فناوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بیوانفورماتیک

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم کامپیوتر

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم شناختی

منابع آزمون دکتری علوم شناختی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم پایه سال 96

 

زمین شناسی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی نفت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی آب شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

شیمی

منابع آزمون دکتری شیمی فیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی آلی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی معدنی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی پلیمر سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فیتوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

هواشناسی

منابع آزمون دکتری هواشناسی

 

زیست شناسی

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک ملکولی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوفیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


 


سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی فنی و مهندسی سال 96

 

محیط زیست

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی پزشکی

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

صنایع

منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نفت

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت اکتشاف سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی کامپیوتر

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مواد و متالورژی

منابع آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

شیمی

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فناوری نانو

منابع آزمون دکتری فناوری نانو نانومواد سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فناوری نانو نانوالکتریک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی هسته ای

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای راکتور سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نساجی

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

سیستم های انرژی

منابع آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی فنی و مهندسی سال 96

 

برق

منابع آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی برق قدرت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

عمران

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران سازه سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران زلزله سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران راه و ترابری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران حمل و نقل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران محیط زیست سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نقشه برداری

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مکانیک

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک مکانیک جامدات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی دریا

منابع آزمون دکتری مهندسی دریا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی هوا فضا

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

معدن

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن اکتشاف سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن استخراج سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

پلیمر

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر پلیمر سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر رنگ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


 

منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی کشاورزی سال 96

 

بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بوم شناسی زراعی

منابع آزمون دکتری بوم شناسی زراعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ترویج

منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بیماری شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم جنگل

منابع آزمون دکتری علوم جنگل جنگلداری و مسائل اقتصادی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جنگل مهندسی جنگل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جنگل جنگل شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

تکثیر و پرورش آبزیان

منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیلات عمل آوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیلات تولید و بهره برداری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم و مهندسی مرتع

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مدیریت و کنترل بیابان

منابع آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

آبخیزداری

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بیولوژی و آناتومی چوب

منابع آزمون دکتری بیولوژی و آناتومی چوب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی کشاورزی سال 96

 

محیط زیست

منابع آزمون دکتری محیط زیست سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مکانیک بیوسیستم

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

باغبانی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

صنایع غذایی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم چوب

منابع آزمون دکتری فرآورده های چند سازه چوب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری صنایع خمیر و کاغذ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم خاک

منابع آزمون دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم دامی

منابع آزمون دکتری علوم دامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم و مهندسی آب

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب منابع آب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ژنتیک و به نژادی گیاهی

منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

زراعت

منابع آزمون دکتری زراعت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم علف های هرز

منابع آزمون دکتری علوم علف های هرز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


 


سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


 


سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی دامپزشکی سال 96

 

منابع آزمون دکتری باکتری شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ویروس شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری قارچ شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سم شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی دامپزشکی سال 96

 

منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های طیور سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

 


سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 
سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690
 


 

ارسال توسط سنجش امیرکبیر