منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94
سنجش امیرکبیر
منابع آزمون دکتری - منابع آزمون کارشناسی ارشد


سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید بسته آموزشی با تلفن های موسسه تماس بگیرید یا به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

  

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 آموزش بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 آمار زیستی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 آموزش پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 اپیدمیولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 اتاق عمل
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 اقتصاد بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 ارگونومی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 اکولوژی انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 انفورماتیک پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 ارزیابی فناوری سلامت (HTA
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 بینائی سنجی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 بهداشت و ایمنی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 بهداشت روان
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 برنامه‌ریزی‌یادگیری‌الکترونیکی‌در علوم‌پزشکی‌
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 تاریخ علوم پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 تکنولوژی‌تصویربرداری‌مغناطیسی(MRI)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 تکنولوژی گردش خون
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 روانشناسی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 رفاه اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 سلامت و رسانه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 سلامت سالمندی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 شنوایی شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 علوم تشریحی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 علوم و صنایع‌غذایی (کنترل کیفی‌و بهداشتی)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 فیزیک پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 فیزیولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 فیزیوتراپی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 فیزیوتراپی ورزشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 فناوری اطلاعات سلامت
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 کاردرمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 گفتار درمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مهندسی بهداشت محیط
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مددکاری اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مدیریت توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مهندسی پزشکی (زیست مواد)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مهندسی بهداشت حرفه‌ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مدیریت‌سلامت، ایمنی‌و‌محیط‌زیست (HSE)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 میکروب شناسی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 نانوتکنولوژی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 بیوشیمی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 زیست فن آوری پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 ژنتیک انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 ایمنی شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 خون‌شناسی‌آزمایشگاهی‌و بانک‌خون(هماتولوژی)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 قارچ شناسی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 میکروب شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 ویروس شناسی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 انگل شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مجموعه پرستاری
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 روان پرستاری
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری داخلی و جراحی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری سلامت جامعه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری کودکان
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری نظامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری اورژانس
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری مراقبت‌های ویژه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 پرستاری سالمندی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مجموعه علوم تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 علوم تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمتقربه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 علوم بهداشتی در تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مجموعه مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 مشاوره در مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 داروسازی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 سم شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 شیمی دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 علوم داروهای پرتوزا
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 94 نظارت بر امور دارویی


ارسال توسط سنجش امیرکبیر